TERMENI ȘI CONDIȚII

Section Title Separator

COMPANIA
Compania care administrează site-ul www.editurafrontiera.ro este S.C. EDITURA FRONTIERA S.R.L., numită în continuare și Editura Frontiera, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Alexandru Depărățeanu, Nr. 26, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7098/2009 şi având codul fiscal: 25692608.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Editura Frontiera îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului precum şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

DREPTURI DE AUTOR
Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea Editurii Frontiera şi, după caz, a altor persoane. Folosirea conţinutului fără acordul proprietarilor de drept este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

MĂRCI INREGISTRATE
Denumirea Editura Frontiera, precum și alte denumiri sub orice formă ar apărea în site, logo-urile şi simbolurile asociate lor, precum şi combinaţiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale S.C. EDITURA FRONTIERA S.R.L. Ele pot fi utilizate numai cu acordul Editurii Frontiera. Utilizarea altor mărci înregistrate afişate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
Editura Frontiera şi partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Deşi face toate eforturile în acest sens, Editura Frontiera nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi (inclusiv disponibilitatea cărţilor şi altor produse prezentate în site).

UTILIZAREA SITE-ULUI
În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet – sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizată a contului utilizat pentru tranzacţii sau achiziţii prin acest site.

MODIFICĂRI
Editura Frontiera îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate pe această pagina şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Section Title Separator

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale EDITURII FRONTIERA, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului.

I. Editura Frontiera va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

II. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Editura Frontiera prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-pentru livrarea produselor comandate pe site. Parteneriatul cu Libra Bank, prin intermediul căreia se desfășoară plățile cu cardul, asigură confidențialitatea datelor dvs prin respectarea normelor actuale.

-pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Editurii Frontiera de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a  îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, Editura Frontiera va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Editura Frontiera poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizorul de servicii de livrare a comenzilor), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru procesarea și livrarea comenzilor;

– pentru administrarea site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de Editura Frontiera prin intermediul site-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

V. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Editura Frontiera, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Editurii Frontiera cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Editura Frontiera a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Editura Frontiera să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

-dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Editura Frontiera către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

-dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, dreptul la opoziție se poate exercita prin transmiterea unei solicitări

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

-dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@editurafrontiera.ro

TRANSPORT ȘI RETURURI

Section Title Separator

TARIFE DE TRANSPORT
Cărțile ajung la dvs prin Cargus curier și sunt expediate de Prems Librexim Frisbo. Tariful de transport este 20 lei. Transportul este gratuit pentru comenzi mai mari de 250 lei.

Coletul ajunge la dvs în 1-2 zile. Plata se face ramburs, la primirea coletului, sau online, dacă alegeți plata cu cardul sau transferul bancar.
Pentru expedieri internaționale, vă rugăm să ne scrieți pe office@editurafrontiera.ro.

OFERTĂ PENTRU COMENZI DE GRUP
Comenzile de grup, venite de la instituții, grădinițe sau grupuri de cititori, beneficiază de următoarele reduceri, pentru care vă rugăm să vă adresați editurii fie telefonic, fie în scris, la office@editurafrontiera.ro:

-30 de exemplare, reducere 10% și transport gratuit.
-40 de exemplare, reducere 15% și transport gratuit.
-peste 50 de exemplare, reducere 20% și transport gratuit.

RETURNAREA PRODUSELOR
Conform legislației în vigoare, aveți dreptul de a returna produsele cumpărate, fără nici o explicație, în termen de cel mult 14 zile de la data achiziționării. Pentru a fi acceptate la retur, cărțile trebuie să fie în aceeași stare ca la livrare (nedeteriorate) și ambalate într-un mod care să le protejeze corespunzător pe durata transportului.Ne rezervăm dreptul de a refuza returul produselor care, din cauza ambalării necorespunzătoare, ne parvin deteriorate sau în cantitate incompletă. Cheltuielile cu returnarea produselor revin în totalitate clientului. În termen de 30 de zile de la primirea produselor returnate vă vom restitui prin transfer bancar valoarea cărților, din care se scade taxa inițială de expediere. Retururile care se produc din vina clientului (informații greșite furnizate în formularul de comandă) vor fi reexpediate doar adăugând la suma totală de plată costurile de retur (14 lei).